Magyar közmondások németül / A

2020.05.14. | Aktuális, Deutschprachige Mitteilungen

Sorozatunkban a „750 magyar közmondás és szólás = 750 Ungarische Sprichwörter und Redewendungen” című kötet anyagából idézünk (szerkesztette Paczolay Gyula, fordító Csukás Ágnes; Veszprém, 1991). Mint a szerzők írják, a gyűjtemény csak egy kis csokor a magyar közmondások és szólások gazdag virágoskertjéből. Elsősorban a legismertebbeket tartalmazza, köztük újakat is, de – (rég) jelzéssel – találunk benne jó néhányat a már feledésbe merültekből is. „A közmondás nem hazudik” – tartja a hagyomány, s könnyen meggyőződhetünk róla, hogy nagy többségük – adott feltételek mellett – valóban „igaz szólás”. Természetesen, olykor előfordul köztük túlzás vagy valamilyen téves felfogás kifejezése is.

 

 1. Aki á-t mond, mondjon -t is.
  Wer A sagt, soll auch B
 2. Ha adnak, vedd el, ha ütnek, szaladj el.
  Wenn dir etwas gegeben wird, nimm es, wenn du geschlagen wirst, lauf weg.
 3. Jobb adni, mint kapni.
  Es ist besser, zu geben als zu bekommen.
 4. Kétszer ad, aki gyorsan ad.
  Zweimal gibt, wer schnell gibt.
  (Wer schnell gibt, gibt doppelt.)
 5. Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten.
  Wie gegrüsst, so geantwortet.
 6. Hátrább az agarakkal!
  Zurück mit den Windhunden!
  “Nur nicht so hitzig!”
 7. Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát
  Wie man sich bettet, so schlaft man “seinen Traum”.
 8. Ágyúval lő verebekre.
  Mit Kanone schiesst er auf Spatzen.
 9. Ajándék lónak ne nézd a fogát.
  Einem geschenkten Pferd sollst du dir die Zahne nicht anschauen.
 10. Ajtóstul ront be a házba.
  Mit der Tür zusammen rennt er ins Haus hinein.
  “Unüberlegt sagt/tut er etwas.”
 11. Ha kidobják az ajtón, bemegy az ablakon.
  Wenn erdurch die Tür hinausgeworfen wird, geht er durchs Fenster hinein.
 12. Nem amint akarnánk, hanem amint lehet.
  Nicht so (tun), wie wir es wollten, sondern wie es möglich ist.
 13. Csak akasztásra való istrángot sem érdemelne.
  Nicht einmal einen Strang zum Aufhängen hat er sich verdient.
 14. Kinek akasztófa helye, nem hal a Dunába.
  “A bűnöst eléri méltó büntetése.”
  Wessen Platz der Galgen ist, der wird nicht in die Donau (fallen und dort) sterben.
 15. Akasztott ember házában kötelet emleget.
  Im Hause des gehängten Menschen spricht er vom Seil.
 16. Alkalom szüli a tolvajt.
  Gelegenheit macht Diebe.
 17. Felkavarta az állóvizet.
  – Követ dobott az állóvízbe.
  Er wühlte das stille Wasser auf.
  – Er hat einen Stein ins stille Wasser geworfen.
  “Er hat etwas getan, was die gewohnten Umstände plötzlich verändert hat.”
 18. Nem esik messze az alma a fájától.
  Der Apfel fällt nicht weit von seinem Baum.
 19. Nem vagyunk angyalok.
  Wir sind keine Engel.
 20. Amilyen az anya, olyan a leánya.
  Wie die Mutter, so ist die Tochter.
 21. Nézd meg az anyját, vedd el a lányát.
  Sieh dir die Mutter genau an, und heirate die Tochter.
 22. Ár ellen nehéz úszni.
  Es ist schwer, gegen den Strom zu schwimmen.
 23. Aki nem tud arabusul, ne beszéljen arabusul.
  Wer nicht Arabisch sprechen kann, soll nicht Arabisch sprechen.
 24. Az arany a sárban is arany.
  Gold bleibt sogar im Schlamm Gold.
 25. Hallgatni arany (beszélni ezüst).
  Schweigen ist Gold (reden ist Silber).
 26. Nem mind arany, ami fénylik.
  Es ist nicht alles Gold, was glänzt.
 27. Ki korán kel, aranyat lel.
  Wer zeitig aufsteht, findet Gold.
  (Morgenstunde hat Gold im Munde.)
 28. Nem fog aranyon a rozsda.
  Rost kann dem Gold nicht schaden.
 29. Aranykulcs minden ajtóba beillik.
  Ein goldener Schlüssel passt in jedes Schlüsselloch.
 30. Nem mindig az arat, aki vet.
  Nicht immer derjenige erntet, der sät.
 31. Ez nem az én asztalom.
  Das ist nicht mein Tisch.
  “Das ist nicht meine Aufgabe.”
 32. Három asszony (egy lúd, két asszony), egész vásár.
  Drei Weiber (eine Gans und zwei Frauen) sind schon ein ganzer Jahrmarkt.
 33. asszony a háznak koronája.
  Eine gute Frau ist die Krone des Hauses.
 34. Serény asszonynak rest a lánya, rest asszonynak serény a lánya.
  Eine fleissige Frau hat eine faule Tochter, eine faule Frau hat eine fleissige Tochter.
 35. Higgy az asszonynépnek, mint az áprilisi időjárásnak.
  Dem Weibervolk sollst du glauben wie dem Aprilwetter.
 36. Könnyű az asztag alatt/mellett kalászt szedni.
  Es ist leicht, unter/neben der Feime ähren zu lesen.

Forrás: ÉMNÖSZ; fotó, illusztráció: internet