Választásra készülnek a diósdi németek

2023.12.19. | Aktuális, Önkormányzatunk

A következő helyhatósági választásra 2024. június 9-én kerül sor Magyarországon, melyen a települési önkormányzatok mellett a nemzetiségi önkormányzatokat is újraválasztják. A Diósdi Német Nemzetiségi Önkormányzat (DNNÖ) 2006-os megalakulásáról és azóta végzett munkájáról, illetve a jövőre vonatkozó tervekről beszélgettünk a helyi németség képviselőivel, Paszternák Lászlónéval és Oderszky Lászlóval, az önkormányzat korábbi, illetve jelenlegi elnökével, valamint dr. Szűcs Anna Évával, a képviselő-testület tagjával.

 

Paszternák Lászlóné 

2004-ben merült fel a gondolat, hogy a környékbeli településekhez hasonlóan Diósdon is hozzuk létre a német nemzetiségi önkormányzatot. Natta Antal, Bogó László, Ring Péter Pál és jómagam voltunk a kezdeményezők. Információkat kértünk  és kaptunk az Észak-magyarországi Németek Önkormányzati Szövetségétől (ÉMNÖSZ), és megkezdtük a felkészülést a 2006-os választásra. A nemzetiségi választói listán regisztrált szavazók Székely Andrást, Kovács Christint, Tonka Annát Rischeidt Józsefet és személyemet választották meg képviselőnek, a testület pedig engem állított az elnöki posztra. 2010-ben Kovács Christint választotta a DNNÖ elnökének a képviselő-testület, majd 2014-ben ismét én kaptam bizalmat. A 2019-es választást követően Oderszky László lett a DNNÖ elnöke.

Természetesen a kezdetekkor tisztában voltunk vele, hogy egy nemzetiségi önkormányzat csak akkor tud eredményesen dolgozni, ha van mögötte egy komolyabb bázis. Kezdeményeztük egy hagyományőrző civil szervezet megalakulását. A szervezőmunkát segítette, hogy ekkor még éltek idős sváb emberek a faluban – Fenyő Róbertet, Herczogné Nusit, az Aradi, Natta és Ring család tagjait említhetem itt –, akik mellettünk álltak és segítettek bennünket. Így hamarosan megalakult a Német Hagyományőrző Egyesület–Diósd. Sajnos Ring Péter Pál váratlan halála miatt csak egy évig tölthette be az egyesület elnöki posztját, utódául Bogó Lászlót választotta meg a tagság.

Az önkormányzat első komolyabb projektje az óvodai németnyelv-oktatás beindítása volt. Kiemelkedő projektként tartjuk számon a Nemzetközi Ifjúsági Találkozó megszervezését 2008-ban és 2009-ben. Mivel a testvértelepülések diákjai között rendszeres volt a kapcsolat, és az idősebb generáció tagjai is találkoztak egymással az évenkénti látogatásokon, mi a 14–25 éves korosztályt céloztuk meg. Elmondhatjuk, hogy nagyon sikeresek voltak a német, olasz, szlovák lengyel és erdélyi fiatalok részvételével megtartott rendezvények.

Az évek során a helyi önkormányzati rendezvényeken – Tavaszköszöntő, Szent Gellért Hét  – is mind komolyabb szerepet vállaltunk, de minden évben több saját szervezésű programunk, kezdeményezésünk is volt – május 1-jei lángossütés, bekapcsolódás az úrnapi körmenetekbe, Barackfesztivál az egyesülettel közösen, egyházi és egyéb kiállítások, előadások, nemzetiségi délutánok, klubnapok stb. – amelyek igen népszerűek voltak a lakosság körében.

Miért tartom fontosnak a német nemzetiségi mozgalmat? Én a szívem mélyén sváb vagyok. Mindig azt mondtam, hogy amíg a magyar Himnuszra és a sváb zenére egyaránt tudok sírni, addig sváb vagyok. És nagyon szeretném, hogy ebben a faluban, már városban, megmaradjon ez az identitás. Próbáljuk továbbvinni addig, amíg él a generációnk, és hogy az ifjúság, a fiatalok folytassák ezt a dolgot. Talán közöttük is vannak, lesznek olyanok, akik hasonlóan éreznek, mint mi. Amikor én gyerek voltam, akkor nem illett svábnak lenni. Annyi, de annyi megaláztatás, megpróbáltatás érte ezt a népet a második világháború után. Megpróbálták belőlül kiverni a nemzetiségi érzést, sőt a nyelvet sem engedték tanulni. Mi jónéhányan csak azért értjük a németet, mert a szüleink otthon úgy beszéltek. Ma, 76 évvel a kitelepítés után sem szűnt meg az idősebbekben teljesen a félelem. Reméljük, hogy az utánunk következő generációk már nem fogják ismerni ezt az érzést.

Paszternák Lászlóné, Oderszky László, dr. Szűcs Anna Éva

 

Szűcs Anna Éva 

Baranyából jövök, baranyai sváb vagyok, német nemzetiségi általános iskolába, majd gimnáziumba jártam. Nekem magától értetődő volt, hogy minden sváb gyökerű településen van, illetve kell hogy legyen nemzetiségi iskola, ahol a gyerekek kiemelt óraszámban tanulják a német nyelvet, valamint népismereti, helytörténeti oktatásban részesülnek. Miután a szülők közül többen hasonlóképpen gondolkodtak, egy szülőtársammal, Janurik Andreával álltunk anno az ügy élére, együtt mentünk el az iskola igazgatójához, a tankerület akkori vezetőjéhez és beszéltünk Spéth Géza polgármesterrel. Mindenhol pozitív fogadtatásra találtunk. A kisebbségi törvény szerint 8 fő igény megléte esetén indítható nemzetiségi osztály. Mivel ennél több nyilatkozattal rendelkeztünk, hivatalosan is elindítottuk a folyamatot, melynek eredményeként a 2014–2015-ös tanévben német nemzetiségi osztály indult a diósdi iskolában.

A Diósdi Német Nemzetiségi Önkormányzat a kezdetektől fogva kiemelten támogatta, illetve támogatja az iskolát, folyamatos az intézménnyel, a pedagógusokkal, illetve a gyerekekkel a kapcsolat. Az évek során fokozatosan bővült azoknak a rendezvényeknek a köre – Tavaszköszöntő, Szent Gellért Hét, Schulthüte, Martinstag, testvérvárosi találkozók, a diósdi Német Hagyományőrző Egyesület klubnapjai, valamint számos iskolai program (köztük a kimenő osztályok nemzetiségi ruhában való táncbemutatója) stb.– , melyeken a németes tanulók felléptek, részt vettek. A nemzetiségis diákok színvonalas műsoraira mind az iskola, mind a szülők egyaránt büszkék voltak.

A DNNÖ az elmúlt évek során kiemelt feladatának tekintette a nemzetiségi osztályok támogatását. Fellépőruhákat csináltattunk a táncosoknak, vezeték nélküli hangszórókat és mikrofonokat vásároltunk a színpadi fellépésekhez, CD-k biztosításával, német–magyar nagyszótárral segítettük a német nyelv mind magasabb szintű elsajátítását.

 

Oderszky László 

2024. június 9-én ismét a szavazóurnához járulnak a diósdiak, hogy települési és német nemzetiségi képviselő-testületet válasszanak. Immár az 5. ciklusát kezdheti meg német nemzetiségi önkormányzatunk, mely 2006-ban a helyi németség képviseletét, a német indentitás megőrzését és továbbvitelét tűzte ki célul, és amely célt a mindenkori testületek igyekeztek megvalósítani. Feladatainkat, munkánkat a diósdi Német Hagyományőrző Egyesülettel szorosan együttműködve végezzük.

Minden magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgár, aki valamely, Magyarországon honos nemzetiséghez tartozik, kérheti, hogy a központi névjegyzékben kerüljön feltüntetésre a nemzetiséghez tartozása, így részt vehet az adott nemzetiség önkormányzat választásán.

A névjegyzékbe való kerüléshez kérelmet kell benyújtani, ami elektronikus és postai úton is megtehető. (Információk, illetve adatlap: https://www.valasztas.hu/nemzetisegi-nevjegyzekbe-vetel-iranti-kerelem-benyujtasanak-szabalyai)

A legutóbbi népszavazás során 281 diósdi polgár vallotta magát a német nemzetiséghez tartozónak. Ez a szám mintegy 60 fővel magasabb a tíz évvel korábbi adatnál. Mint ismert, a német nemzetiségi önkormányzat tagjait a nemzetiségi szavazóköri névjegyzékben szereplő, szavazásra jogosult diósdi állampolgárok választják meg. Fontos, hogy minél többen kérjék felvételüket a névjegyzékbe, hisz minél nagyobb a választói létszám, annál erősebb lesz az új testület bázisa, felhatalmazása. A legutóbbi voksoláson, 2019-ben 114 fő szerepelt a választói listán. Szeretnénk, ha ez a szám a jövő évi szavazáson magasabb lenne. Kérünk tehát mindenkit – az egykori diósdi sváb családok leszármazottait éppúgy, mint a máshonnan beköltöző sváb ősökkel rendelkező diósdi polgárokat –, hogy kezdeményezzék felvételüket a szavazóköri névjegyzékbe, így választók és egyben választhatók lesznek. Ezen túlmenően kérjük a sváb hagyományokkal, kultúrával  szimpatizálókat, hogy a diósdi Német Hagyományőrző Egyesület keretein belül segítsék és támogassák önkormányzatunk munkáját.

Ha bármilyen kérdésük van a névjegyzékbe kerüléssel, a szavazással, illetve a Diósdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kapcsolatban, kérem, jelezzék az alábbi elérhetőségeken, mindenben a rendelkezésükre állunk.

Telefonszámok:

DNNÖ: Oderszky László elnök: +3630 577 8331

E-mail-cím: nnodiosd@gmail.com

NHE: Bogó László elnök: +3620 938 4040

bogolaszlodiosd@gmail.com

Fentieken túl a Diósdi Német Nemzetiségi Önkormányzat fogadóóra keretén belül is tartani kívánja a kapcsolatot a választókkal, melynek részleteiről tájékoztatást adunk.

 

Lejegyezte:

Kiss Zoltán,

a DNNÖ külső bizottsági tagja

(Megjelent a Diósdhéjban c. helyi lap 2023/12. számában.)