A Diósdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Vertreterkörperschaft der Diósder Deutschen Nationalitätenselbstverwaltung

Minden, valamely nemzetiséghez tartozó magyar állampolgárnak joga van önazonosságának szabad megvallásához és megőrzéséhez.”
2011. évi CLXXIX. törvény preambulumából

Jeder ungarische Staatsbürger, der einer Nationalität angehört, hat das Recht auf das freie Geständnis und die Bewahrung seiner Identität.”
(Präambel des Gesetzes 2011/CLXXIX

A Diósdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. október 28-án tartotta alakuló ülését a városháza dísztermében. A megválasztott képviselők – dr. Szűcs Anna Éva, Mong Péter és Oderszky László – átvették megbízólevelüket, majd esküt tettek. Ezt követően megválasztották a tisztségviselőket: a Diósdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Oderszky László, elnökhelyettese Mong Péter lett.

A Diósdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai:

Oderszky László (elnök)

Oderszky László (elnök)

Mong Péter (elnökhelyettes)

Mong Péter (elnökhelyettes)

Dr. Szűcs Anna Éva

Dr. Szűcs Anna Éva

A testület bizottságainak külső tagjai:
Lehr Emma, Tonka Anna, Zsidákovits Etelka, Kiss Zoltán.

 

A Diósdi Német Nemzetiségi Önkormányzat címe: 2049 Diósd Szent István tér 1.
A Diósdi Német Nemzetiségi Önkormányzat telefonszáma: +3630 5778331
A Diósdi Német Nemzetiségi Önkormányzat hivatalos honlapjának címe: www.diosdisvabok.hu
A Diósdi Német Nemzetiségi Önkormányzat hivatalos Facebook oldala: Diósdi Svábok

A honlapra szánt híreket, információkat az info@diosdisvabok.hu e-mail-címre kérjük elküldeni.

A honlapunkon közreadott régi diósdi képek zöme a diosdfa.hu portálról származik. Felhasználásukért köszönetet mondunk az archívum kezelőjének, Natta Jánosnak!

A képviselő-testület tagjai az alábbi rövid és középtávú célokat tűzték ki maguk elé:

Z

Az önkormányzat – építve a korábbi német önkormányzat tapasztalataira-igyekszik elősegíteni a sváb közösség identitásának megerősítését, a sváb hagyományok megismertetését, ápolását és megőrzését, a német népismeret és német nyelv elsajátítását. E célok megvalósítását jól szolgálja a hagyományőrző programok szervezése, támogatása, a német hagyományőrző egyesülettel való együttműködés, a német–magyar testvérvárosi kapcsolat ápolása, a cserediákprogram szorosabbá tétele, a számos ifjúsági találkozó, közös program.

Z

Az önkormányzat a lehetőségei szerint támogatja a Diósdi Eötvös József Német Nemzetiségi Általános Iskolában a német nyelv oktatását, az iskolások német nyelvi táborokban, valamint német nyelvű kulturális programokon való részvételét, hozzájárul a német nyelvoktatáshoz szükséges taneszközök beszerzéséhez, a német nemzetiségi osztályok különböző zenei és néptáncos fellépéseihez, valamint a sváb hagyományok bemutatásához szükséges eszközök beszerzéséhez. Lehetőséget biztosít már az óvodában a német nyelv játékos megismerésére.

Z

Az önkormányzat elképzelései között szerepel egy „sváb ház” megvétele, rendbehozatala, ami egyrészt helyet adna az autentikus sváb tárgyi emlékeknek, másrészt közösségi térként is működne. Itt mód nyílna, hogy a fiatalok és városunk új lakói megismerjék a diósdi svábok életét, történelmét, ezáltal bevonva őket a közösségi munkába, programokba.

Z

Megkeresik a még élő, a sváb nyelvet értő, beszélő időseket és felkérik őket, hogy – a sváb nyelvből is ízelítőt adva – meséljenek a diósdi régmúltról; ezekre a rendezvényekre a fiatalokat is meg kívánjuk hívni.

Z

A közeli sváb településekkel szorosabb kapcsolatokat építenek ki, közös rendezvényeket szerveznek.

Z

A német önkormányzat 2020 első negyedévétől saját honlapot indít, és azzal párhuzamosan működteti az önkormányzat Facebook-oldalát, valamint – visszatérve a korábbi gyakorlathoz – kétoldalas német nemzetiségi hírlevelet jelentet meg a Diósdhéjban című helyi lapban magyar és német nyelven, ily módon tájékoztatva a sváb-német gyökerekkel rendelkezőket, a diósdi sváb múlt és kultúra iránt érdeklődő diósdiakat, valamint a német nyelvet tanuló fiatalokat.

A 2019. október 13-i nemzetiségi választáson 121 választópolgár volt jogosult szavazni. Önkormányzatunk szerint ez a szám lényegesen kisebb, mint ahányan valójában Diósdon a német nemzetiséghez tartoznak, vagy azok leszármazottjai. Szeretnénk meggyőzni és hívni ezeket a diósdi polgárokat, hogy csatlakozzanak a diósdi németekhez, hiszen egy nagyobb közösségben nagyobb eséllyel lehet érdekeinket megvédeni, megőrizni és tovább vinni nagyszerű értékeinket.

Hírek az önkormányzattal kapcsolatban

Így választottunk

Így választottunk

A június 9-én megtartott választáson a település szavazásra jogosult polgárai a 2024–2029 közötti önkormányzati ciklusra választottak polgármestert és települési képviselőket, megválasztották a német és a roma nemzetiségi önkormányzat tagjait, valamint szavaztak az euró

Választások 2024

Választások 2024

2024. június 9-én egy közös eljárás keretében választják meg a szavazásra jogosultak az Európai Parlament tagjait, a helyi önkormányzati képviselőke és polgármestereket, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselőket. Június 9-én reggel 6 órától 19 óráig lehet szavaz

Hermann Ferenc elismerése

Hermann Ferenc elismerése

A Diósdi Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Német hagyományőrző Egyesület–Diósd a helyi közösségért végzett több évtizedes áldozatos munkája elismeréseként a "Diósd település tiszteletbeli polgára” kitüntető címet adományozta Hermann Ferencnek. A 91. életévében járó He

Választásra készülnek a diósdi németek

Választásra készülnek a diósdi németek

A következő helyhatósági választásra 2024. június 9-én kerül sor Magyarországon, melyen a települési önkormányzatok mellett a nemzetiségi önkormányzatokat is újraválasztják. A Diósdi Német Nemzetiségi Önkormányzat (DNNÖ) 2006-os megalakulásáról és azóta végzett munkájár

Német nemzetiségi kultúrgála Dunakeszin

Német nemzetiségi kultúrgála Dunakeszin

Az Észak-magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége (ÉMNÖSZ) ebben az évben 23. alkalommal rendezte meg a regionális kulturális gálaműsorát, aminek Dunakeszi adott otthont. A rendezvényen a Diósdi Német Nemzetiségi Önkormányzat (DNNÖ) képviselői is részt vettek.  Az

Virtuális séta Diósdon

Virtuális séta Diósdon

A mai világban szinte minden digitalizált, a felnövekvő generáció már ebben a technológiában él. Miért ne lehetne a eljuttatni hozzájuk ily módon kulturális kincseinket? – tették fel a kérdést a Diósdi Német Nemzetiségi Önkormányzat vezetői, amikor panorámafotózásra kér

Márton-napi fáklyás felvonulás és vigasság

Márton-napi fáklyás felvonulás és vigasság

A német nyelvterületekről ismert Márton-napi fáklyás/lámpás felvonulás, a Martinsumzug immáron már több éves hagyomány Diósdon is. Az iskola és a Diósdi Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében több mint 350 gyermek és szüleik vettek részt a felvonuláson, melynek cé

Szent Gellért Napok 2022

Szent Gellért Napok 2022

Szeptember 9-én kezdődik a Diósdi Szent Gellért Napok rendezvénysorozat, melyen számos szórakoztató és kulturális program várja az érdeklődőket. A Diósdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 10-én, szombaton délután mutatkozik be az érdeklődőknek A rendezvény 9-én, péntek dél

Berlini munkalátogatás

Berlini munkalátogatás

Június 2–3-án Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnökének kíséretében – hatfős delegáció tagjaként – munkalátogatáson Berlinben járt Ritter Imre, a magyarországi német kisebbség országgyűlési képviselője.  A magyar küldöttség tagjai: – részt vettek a 26. nemzetkö