Célunk értékeink megőrzése és továbbvitele

2020.01.03. | Önkormányzatunk

„Minden, valamely nemzetiséghez tartozó magyar állampolgárnak joga van önazonosságának szabad megvallásához és megőrzéséhez.”

  1. évi CLXXIX. törvény preambulumából

Október október 28-án tartottuk  alakuló ülésünket a városháza dísztermében, ahol mi mint megválasztott képviselők – dr. Szűcs Anna Éva, Mong Péter és Oderszky László – átvettük megbízólevelüket, majd esküt tettünk. Ezt követően megválasztottuk a tisztségviselőket: a német nemzetiségi önkormányzat elnöke Oderszky László, elnökhelyettese Mong Péter lett. A képviselőtestület által alapított bizottságokba  külső tagként Lehr Emmát, Tonka Annát, Zsidákovits Etelkát és Kiss Zoltánt kértük fel.

A testület következő, december 17-i ülésén – melyen részt vettek a Diósdi Német Hagyományőrző Egyesület képviselői is – megvitattuk a 2020-as évre vonatkozó terveket, feladatokat, programokat, valamint a költségvetéssel kapcsolatos javaslatokat, illetve a hosszabb távra vonatkozó elképzeléseket.

Döntöttünk arról, hogy a német önkormányzat 2020 első negyedévétől saját honlapot indít, és azzal párhuzamosan működteti az önkormányzat Facebook-oldalát, valamint – visszatérve a korábbi gyakorlathoz – kétoldalas német nemzetiségi hírlevelet jelentet meg a Diósdhéjban című helyi lapban magyar és német nyelven, ily módon tájékoztatva a sváb-német gyökerekkel rendelkezőket, a diósdi sváb múlt és kultúra iránt érdeklődő diósdiakat, valamint a német nyelvet tanuló fiatalokat.

Tervezzük megkeresni a még élő, a sváb nyelvet értő, beszélő időseket és
felkérni őket, hogy – a sváb nyelvből is ízelítőt adva – meséljenek a diósdi régmúltról; ezekre a rendezvényekre a fiatalokat is meg kívánjuk hívni.
Szeretnénk a közeli sváb településekkel szorosabb kapcsolatokat kiépíteni, közös rendezvényeket szervezni.

Önkormányzatunk lehetőségei szerint támogatni kívánja a Diósdi Eötvös József Német Nemzetiségi Általános Iskolában a német nyelv oktatását, az iskolások német nyelvi táborokban, valamint német nyelvű kulturális programokon való részvételét, hozzájárul a német nyelvoktatáshoz szükséges taneszközök beszerzéséhez, a német nemzetiségi osztályok különböző zenei és néptáncos fellépéseihez, valamint a sváb hagyományok bemutatásához szükséges eszközök beszerzéséhez, használatához és ezek digitalizációjához.


Önkormányzatunk – építve a korábbi német önkormányzat tapasztalataira, szoros együttműködésben a Diósdi Német Hagyományőrző Egyesülettel és a német nemzetiségi iskolával – szeretné elősegíteni a sváb hagyományok megismertetését, ápolását és megőrzését, a német népismeret és német nyelv elsajátítását. E célok megvalósítását jól szolgálja a német–magyar testvérvárosi kapcsolat ápolása, a cserediák- program szorosabbá tétele, a számos ifjúsági találkozó, közös program.

A hosszabb távú elképzeléseink között szerepel egy „sváb ház” megvétele,
rendbehozatala, ami egyrész helyet adna az autentikus sváb tárgyi emlékeknek, másrészt közösségi térként is működne. Itt mód nyílna, hogy a fiatalok és városunk új lakói megismerjék a diósdi svábok életét, történelmét, ezáltal bevonva őket a közösségi munkába, programokba.

A 2019. október 13-i nemzetiségi választáson 121-en voltak jogosultak szavazni. Ez a létszám szerintünk lényegesen kisebb, mint ahányan valójában Diósdon a német nemzetiséghez tartoznak, ahhoz kötődnek vagy az iránt érdeklődnek.  Ezért szeretnénk meggyőzni és hívni ezeket a diósdi polgárokat, hogy csatlakozzanak hozzánk, hiszen egy nagyobb közösségben nagyobb eséllyel lehet megőrizni és továbbvinni nagyszerű értékeinket.

A Diósdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete