Sváb délután a Szent Gellért Napok keretében

2021.09.16. | Aktuális, Hagyományőrzés

Az idén szeptember 10–12. között került sor a Szent Gellért Napok rendezvényeire, melyek felidézték az egykori hagyományos diósdi búcsú hangulatát. A háromnapos eseményen különböző kulturális és gyerekprogramok várták az idelátogatókat. A szombat délutáni eseményen a Diósdi Német Nemzetiségi Önkormányzat (DNNÖ) is képviseltette magát színes, változatos kulturális és zenei műsoraival.

 Külön öröm volt számunkra, hogy – Spéth Géza polgármester jóvoltából – a DNNÖ vezetősége és az érdeklődők találkozhattak a rendezvényre érkezett testvérvárosok delegációival. A lengyel és a kárpátaljai vendégek mellett hosszasan beszélgettünk a Diósd német partnertelepüléséről, az Alsbach–Hähnleinból érkezett barátainkkal.

Ezúton szeretnénk köszönetünket és hálánkat kifejezni az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt.-nek, amely támogatásával lehetővé tette, hogy – a  DNNÖ műsora alatt – a diósdi általános iskola német nemzetiségi osztályaiba járó tanulók friss pereccel és almafröccsel kínálhassák az idelátogató gyermekeket és szüleiket.

Köszönetet szeretnénk mondani az iskola némettanárainak önzetlen segítségükért, a város vezetésének, és azoknak a szülőnek, akik segítettek a szervezésben, jelesül Mikó Barbarának, Simai Katának, Varga Erikának, Janurik Andinak és Lakatos Adriennek. Ugyancsak köszönettel tartozunk a DNNÖ korábbi elnökének, Paszternák Verának és a Német Hagyományőrző Egyesület tagjai közül Mongné Béres Gizellának.

És végül, de nem utolsósorban a DNNÖ közreműködő bizottsági tagjainak is hálásan köszönjük a munkáját.

Képeink ízelítőt nyújtanak a szombati rendezvényről.

DNNÖ

A program pályázati támogatással (Magyarország Kormánya, Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Állaptitkársága, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.) valósult meg.

Fotó: A Diósdi Svábok Facebook-odal