Hermann Ferenc elismerése

2023.12.27. | Aktuális, Önkormányzatunk

A Diósdi Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Német hagyományőrző Egyesület–Diósd a helyi közösségért végzett több évtizedes áldozatos munkája elismeréseként a “Diósd település tiszteletbeli polgára” kitüntető címet adományozta Hermann Ferencnek.

A 91. életévében járó Hermann Ferenc tősgyökeres diósdi családból származik. Diósd közéletében a hetvenes évektől vett részt. 1976-tól 1978-ig tanácselnök, 1990-től 1994-ig tiszteletdíjas polgármester. 1998-tól 2002-ig települési képviselő, a Településfejlesztési Bizottság elnöke. 2006-tól a Helyi Választási Bizottság elnökeként dolgozott.

Egyik alapítója a Diósdi Baráti Társaságnak, aktív tagja a Diósdi Német Hagyományőrző Egyesületnek, amíg egészsége engedte, rendszeres résztvevője volt az önkormányzati programoknak, valamint a Diósdi Német Nemzetiségi Önkormányzat rendezvényeinek. Személyesen is szerepet vállalt a diósdi svábok kitelepítésének évfordulója alkalmából rendezett megemlékezéseken.

Egyik kezdeményezője és a legutóbbi időkig motorja, meghatározó alakja volt Diósd és a németországi Alsbach–Hählein település között kialakult és a mai napig példaértékű testvérvárosi kapcsolatnak. Partnertelepülésünkön elismerés és tisztelet övezi személyét. Az 1970-es évek óta vett részt aktívan Diósd közéletében. Mindvégig magáénak érezte a település jelenét, jövőjét, folyamatosan annak fejlődését tartotta szem előtt, annak érdekében munkálkodott. Mindig kiemelt fontosságúnak tartotta az intézmények biztonságos, jó színvonalú működését, az ott dolgozók megbecsülését.

Tanácselnökként, tiszteletdíjas polgármesterként, a Településfejlesztési Bizottság elnökeként a stratégiai tervezést, a távlatos gondolkodást tartotta a megalapozott, kiszámítható jövő zálogának. Személy szerint is jelentősen hozzájárult a rendszerváltást követő önkormányzati ciklusokban kitűzött tervek megvalósulásához, köztük az intézmények bővítéséhez, korszerűsítéséhez, az infrastruktúra fejlesztéséhez.

Közéleti tevékenysége során Diósd minden polgárának érdekeit képviselve dolgozott. Meggyőződése volt, hogy a lakóhely működése, fejlődése, az ott élők boldogulása érdekében a döntéseket a teljes lakosság véleményének kikérésével, figyelembevételével kell meghozni. Elengedhetetlennek tartotta és szorgalmazta a párbeszédet a civil szervezetekkel, a helyi lakossággal, az értelmiséggel, a vállalkozókkal, a választásokon mandátumhoz nem jutott képviselőjelöltekkel.

Diósd település köztiszteletben álló polgára

A Diósdi Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Német Hagyományőrző Egyesület vezetői, Oderszky László és Bogó László december 22-én látogatták meg Hermann Ferencet. A karácsonyi köszöntést követően a diósdi németség, illetve a település teljes közössége nevében átadták részére a Diósd település köztiszteletben álló polgára címről szóló díszoklevelet, ezzel megköszönve Feri bácsinak a teljes életútja során lokálpatrióta polgárként, egykori polgármesterként, a Diósdi Baráti Társaság alapítójaként, a sváb hagyományok ápolójaként végzett kiemelkedő munkáját.

 

K. Z.

(A midio.hu cikkének felhasználásával.)

Címlapfotó: Hermann Ferenc fiatalokkal

Fotó: midio.hu-archív, DNNÖ–NHED