Szórakozás és ismeretterjesztés a sváb hétvégén

2023.08.12. | Kategorizálatlan

A magyarországi németek betelepülésének 300. évfordulójához kapcsolódó rendezvényt tartott augusztus első hétvégéjén a Diósdi Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Diósdi Német Hagyományőrző egyesület. A program során bejelentették: a diósdi német önkormányzat díjat alapított a település díszpolgára, a diosdfa.hu portál alapítója és működtetője, Natta Antal emlékére.

A kétnapos rendezvénysorozat augusztus 4-én délután kötetlen, baráti találkozóval, zenés délutánnal indult a Gárdonyi-kertben. A szervezők –autentikus sváb sramlizene mellett – egy pár virslire és egy pohár sörre vendégül láttak minden résztvevőt.

Másnap, szombaton délután elsőként a gyerekeket várták a Kápolnakertbe, ahol a német hagyományőrzők szerveztek részükre – részben a diósdi baracktermesztésel kapcsolatos – játékos vetélkedőt.

Ezt követően – teltházas részvétel mellett – a közösségi házban folytatódott a program. Elsőként Ritter György nagyívű előadását hallgathatták meg az érdeklődők. A magyarországi németek történetének avatott kutatója – aki egyébként solymári lakosként maga is sváb családból származik – már több alkalommal járt településünkön, a diósdi németek kitelepítésének emlékünnepségen elmondott előadása külön kiadványban is megjelent. (A rendezvényről itt írtunk a midio.hu-n.) A történész tudományos alapossággal, ugyanakkor közérthetően vázolta az Ulm környéki németek 18. századi magyarországi betelepülésének okait, körülményeit és következményeit.

A délután másik előadója Szamák György volt, aki a maga és a Facebookon-alakult helytörténeti kutatócsoportja kutatásainak eredményeit mutatta be prezentációjában. A levéltárakban általuk fellelt dokumentumok (oklevelek, összeírási, népszámlálási jegyzőkönyvek) számos ponton pontosítják a diósdi helytörténeti munkákban a diósdi svábság történetéről eddig közreadott tényeket, adatokat. Szamák György egy újdonsággal is szolgált: bemutatta Diósd eredeti viaszpecsétjének hiteles másolatát.

Paszternák Lászlóné, a Diósdi Német Nemzetiségi Önkormányzat korábbi elnöke hozzászólásában szólt a közösségi ház nagytermében látható, a helyi svábság történetét bemutató kiállításról, valamint a Natta Antal által alapított és működtetett diosdfa.hu családtörténeti portálról, kiemelve: a honlapnak, illetve működtetőinek köszönhető, hogy a terem falán látható két diósdi család teljes családfája.

Az elhangzottakhoz kapcsolódott a Diósdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének bejelentése. Oderszky László elmondta: Natta Antal (akiről itt és itt írtunk a midio.hu-n) lokálpatrióta polgárként felbecsülhetetlen munkát végzett a település múltjának kutatása, feltárása, a hagyományok ápolása terén, életútja példaként állhat előttünk. Ezért is döntött úgy a Diósdi Német Nemzetiségi Önkormányzat, hogy díjat alapít emlékére, amit hálája és tisztelete jeléül a helyi német közösségért kiemelkedő, önzetlen munkát végzőknek adományoz a jövőben. Az önkormányzat elnöke egyúttal köszönetet mondott a rendezvényen részt vevő Natta Antalnénak, aki megőrizte és ápolja a Diósdfa családtörténeti archívumot.

K. Z.

Forrás: midio.hu

Fotó: DNHE és a szerző felvételei